MATERIALBANK

Veden laadun tutkimukset

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
Lahden kaupunki
Jyväskylän luontokoulu
Ekopaku-hanke
Materialets producent
/ producenter:
Aulikki Laine
Adress (URL)
https://www.luontokoulut.fi/download/ekopaku_mappa-materiaalit/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf
Se materialet   3
Bilagor

WWF:n Nature Watch Vesitutkimuksia -lomake

Utgivningsår
2015
Beskrivning
Ohjelmassa on kuvattu aistinvaraiset ja helpot veden laadun tutkimukset.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning