MATERIALBANK

Vedenpuhdistamo luonnonmateriaaleista

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Valtakunnallinen LUMA- keskus: Lasten luonnontieteellinen verkkolehti Jippo
Adress (URL)
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-vedensuodatin-luonnonmateriaaleista
Se materialet  
Utgivningsår
2013
Beskrivning
Oletko joskus miettinyt, miten pohjavesi muodostuu? Harjoituksessa tutkitaan ja havainnollistetaan luonnonmateriaalien suodatusominaisuuksia, veden kiertokulkua ja veden puhdistusta. Suodatukseen vaikuttaa suodatinmateriaalikerroksen paksuus, suodatettavan veden virtausnopeus, suodatinmateriaali ja sen huokoskoko. Harjoitukseen tarvitset:
-läpinäkyviä muovimukeja, joiden pohjassa on reikiä
-läpinäkyviä, ehjiä muovimukeja
-erilaisia maaperän materiaaleja, kuten hiekkaa, soraa, sammalta, savea, kariketta jne.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning