MATERIALBANK

Suomen leirikouluyhdistyksen nettisivut - apupaketti leirikouluun lähtijälle

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland ry
Adress (URL)
https://www.leirikoululahettilas.fi/fi
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Suomen leirikouluyhdistyksen sivuilta löydät kattavasti tietoa leirikouluun lähtemisestä! Sivustolle on koottu aiheeseen liittyviä tutkimuksia sekä tietoa muun muassa leirikoulupedagogiikasta ja Suomen leirikouluyhdistykseen kuuluvista leirikouluista. Lisäksi sivustoilla on opettajille suunnattu osio, josta löytyy leirikouluopas, vapaasti käytettäviä lomakkeita ja ideoita leirikouluun.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning