MATERIALBANK

Pukeutumisohjeita

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
Adress (URL)
https://www.luontokoulut.fi/sisaiset/pukeutumisohjeita/
Se materialet  
Utgivningsår
2014
Beskrivning
Monesti lapsi- tai nuorisoryhmän kanssa ulkona liikuttaessa osa on pukenut liian vähän vaatteita ylleen, ja tämä vaikuttaa koko tilanteen tunnelmaan. Sivustolta löytyvien pukeutumisohjeiden avulla ulkoilupäivästä tulee mukava, ja luontoelämykset jäävät positiivisina mieleen. Ohjeet on laadittu Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton väen kesken.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning