MATERIALBANK

Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
Adress (URL)
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?Text=mets%C3%A4lajikortit&Languages=&PublicationSeries=&ProductCategory=
Se materialet   1
Bilagor

Vinkkejä siitä, miten lajikortteja voi käyttää

Utgivningsår
2014
Beskrivning
Tästä löytyy ladattavia metsälajikortteja (pdf) seuraavista sarjoista:
Jäkälät ja sammalet
Kasvit
Linnut
Sienet
Ötökät
Korttisarjat esittelevät yhteensä 60 tyypillistä metsälajia tai lajiryhmää valokuvin ja tekstein. Tekstit ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Kortteja voi tulostaa ja laminoida ja ottaa mukaan metsäretkille. Materiaali on vapaasti käytettävissä opetukseen. Materiaali sijaitsee Metsähallituksen julkaisut -palvelimella (julkaisut.metsa.fi).
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning