MATERIALBANK

Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Materialets producent
/ producenter:
Sahi Virpi
Adress (URL)
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf
Se materialet   1
Utgivningsår
2014
Beskrivning
Koulumetsäopas on käsikirja kasvattajille, opettajille ja kuntien viranomaisille. Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetukseen, kasvatukseen ja virkistykseen. Oppaan havainnolliset esimerkit ja tehtävät opastavat koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning