MATERIALBANK

Hämäläisessä harjumaisemassa

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
YLE Oppiminen
Adress (URL)
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa
Se materialet  
Utgivningsår
2008
Beskrivning
Sivusto ja video kertovat harjuista ja niillä vallitsevasta luonnosta. Kookkaimpien harjujen laet kohoavat 70-80 metriä ympäristöään korkeammalle. Erityisesti vesistöalueen poikki kulkevat harjut ovat maiseman kannalta merkittäviä. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning