MATERIALBANK

Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): geometria

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Hyvinkään kaupunki, Luontokoulu Pikkutikka
Hämeenlinnan kaupunki, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx
Opetushallitus
Materialets producent
/ producenter:
Laine Aulikki
Adress (URL)
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/geometria1.pdf
Se materialet   1
Bilagor

Tarvikkeiden teko-ohjeita

Utgivningsår
2010
Beskrivning
Materiaalissa on kuvattu 45 minuutin oppitunti, jonka aiheena on geometria. Oppitunti on suunniteltu toteutettavaksi ulkona. Toiminnalliset ja liikunnalliset tehtävät motivoivat ja innostavat oppilaita ja ovat hyvää vaihtelua matematiikan tunteihin luokassa. Materiaali on tuotettu Matematiikkaa ulkona luonnossa -hankeessa vuosina 2008-2010.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning