MATERIALBANK

Pieniä tutkimuksia 6-9 -vuotiaille

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Materialets producent
/ producenter:
Kesler Merike, Mikkola Hanna-Kaisa
Adress (URL)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/01/Pieniä_tutkimuksia_6_9_vuotiaille.pdf
Se materialet  
Bilagor

Tehtävät erillisinä pdf-tiedostoina

Utgivningsår
2011
Beskrivning
Pieniä toiminnallisia/kokeellisia tutkimustehtäviä esikoululaisille ja peruskoulun alemmille luokille. Tehtäviä voidaan soveltaa isoimmillekin lapsille ja nuorille. Tehtävissä on esitetty työn kuvaus ja siihen tarvittavat materiaalit ja välineet. Ohjaajan on itsenäisesti arvioitava työn sopivuus kullekin lapsiryhmälle ja siihen liittyvä turvallisuus.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning