MATERIALBANK

Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen Metsäyhdistys ry
Materialets producent
/ producenter:
Pessala Suvi
Adress (URL)
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/
Se materialet  
Bilagor

Skogen och klimatförändringen

Utgivningsår
2009
Beskrivning
Metsät ja ilmastonmuutos materiaalissa on kolme erilaista powerpoint-esitystä: 1) Suppein versio on Metsät ja ilmastonmuutos -tarinaesitys. Powerpointin tueksi on tarina. 2) Hieman laajempi versio aiheeseen on Metsät ja ilmastonmuutos - metsäpainotteinen esitys. 3) Kaikista laajin ja eniten taustatietoa sisältävä on Metsät ja ilmastonmuutos - laaja esitys. Materiaali on myös hyvä taustatietopaketti muiden suppeampien esitysten tueksi. Esityksiä voi ja saa tiivistää, muokata ja yhdistellä vapaasti, esittäjän ja kohderyhmän mukaan.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning