MATERIALBANK

Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen Metsäyhdistys ry
Opetushallitus
Materialets producent
/ producenter:
Arjanne Satu, Huldén Pekka, Leinonen Matti, Liimola Anne, Lähdesmäki Seija O., Pirttilä Ilari
Adress (URL)
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/
Se materialet   4
Bilagor

På upptäcksfärd i skogen

Utgivningsår
2007
Beskrivning
Metsän oppimispolku on metsä- ja puuopetuksen malli varhaiskasvatuksesta lukioon. Metsän oppimispolulla metsä- ja puuopetus jakaantuu kuudeksi osa-alueeksi, joissa jokaisessa on ikävaiheittaiset päämäärät. Niihin pyritään koulun, yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja eri järjestöjen yhteistyönä. Kirjassa on valmiita harjoituksia eri-ikäisille oppijoille.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning