MATERIALBANK

Käpypuntari

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Materialets producent
/ producenter:
Kesler Merike
Adress (URL)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/03/opinkirjo_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf
Se materialet   1
Utgivningsår
2006
Beskrivning
Ohje, jossa ilmankosteusmittari rakennetaan kävystä. Käpyjen suomut ovat rakentuneet sillä tavalla, että ne avautuvat, kun ilman kosteus on pieni ja sulkeutuvat, kun kosteus on korkea. Näin käpy toimii myös ilman kosteuden mittarina. Mitä tarvitset: männyn kävyn (kävyn oltava ruskeanväristä eli ”kypsä”), juomapillin, nuppineulan, kartonkia, kynän, yleisliimaa tai sinitarraa. (Lähde: Hermann Krekeler, Marlies Rieper-Bastian. 2000. Spannende Experimenten. Naturwissenschaft spielerisch erleben.)
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning