MATERIALBANK

Fysiikkaa biologian avulla (yläluokkien fysiikan ja biologian opetukseen)

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Materialets producent
/ producenter:
Mikkola Hanna-Kaisa
Adress (URL)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/01/Fysiikkaa_biologian_avulla.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2006
Beskrivning
Fysiikkaa biologian avulla -teemakokonaisuus soveltuu käytettäväksi oppitunneilla ja tiedekerhoissa. Materiaali sisältää tehtäviä erityisesti yläluokkalaisten fysiikan ja biologian
opetukseen. Kussakin tehtävässä havainnollistetaan jotakin fysiikan ilmiöitä biologian avulla.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning