MATERIALBANK

Rakennetaan lennokki

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Materialets producent
/ producenter:
Kesler Merike, Sarenius Vesa-Matti, Alanen Ville, Mikkola Hanna-Kaisa, Jauhiainen Kaisa
Adress (URL)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/03/opinkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2006
Beskrivning
Ohjeet lennokin tekoon. Pohditaan, miten lentokone pysyy ilmassa. Mitä tarvitaan: paperia, juomapilli, viivoitin, teippiä, liimaa, sakset, klemmareita, lyijykynä. Lennokkia voidaan heitellä eri korkeuksista ja eri voimalla. Isompien kanssa voidaan laskea liitosuhde (Glide Ratio) – D/H = G, jossa D on liitomatka ja H heittokorkeus. Mitä isompi G:n arvo, sitä paremmin esine liitää. (Lähde: Anke Keske. 2004. Die beste Experimente für Kinder.)
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning