MATERIALBANK

Paineen jakautuminen

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Materialets producent
/ producenter:
Kesler Merike, Sarenius Vesa-Matti, Alanen Ville, Mikkola Hanna-Kaisa, Jauhiainen Kaisa
Adress (URL)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/03/opinkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2006
Beskrivning
Tehtävän avulla pohditaan, mitä eroa on painolla ja massalla. Massa on ”muuttumaton”, mutta paino riippuu vetovoimasta. Koska esim. Kuussa on pienempi vetovoima kuin Maassa, niin painavatkin esineet tuntuvat siellä ”kevyiltä”, vaikka niiden massa on pysynyt samana. Tehtävässä on huomioitavaa kaatumisvaara. Mitä tarvitaan: 5-6 ilmapalloa, leveä taso, jonka päällä voi seistä (esim. 1x1 m vaneripala). (Lähde: Thomas Brezina. 2004. Tolle Experimente. Entdecken, erforschen, experimentieren.)
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning