MATERIALBANK

Tiedekerho: Fysiikka

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Materialets producent
/ producenter:
Kesler Merike, Sarenius Vesa-Matti, Alanen Ville, Mikkola Hanna-Kaisa, Jauhiainen Kaisa
Adress (URL)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/03/opinkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf
Se materialet  
Bilagor

Tiedekerhon perustaminen

Turvallisuusohjeet

Utgivningsår
2006
Beskrivning
Fysiikan kerhossa perehdytään erilaisiin fysikaalisiin ilmiöihin ja käsitteisiin. Kerhossa on esitetty kuuden kerhokerran (á 1 tunti) sisältöjä. Jokaisella kerhokerralla tehdään yksi tai useampi kokeellinen työ. Sen lisäksi on esitetty muutamia ideoita tai pohdintakysymyksiä edesauttamaan keskustelua kerhotunnin aikana. Tarkkaa luokka-astetta ei ole määritelty - ohjaaja voi töitä soveltaen käyttää niitä kaikenikäisille. Vaikka useat työohjeet ovatkin helppoja, ne on tarkoitettu ohjaajien käyttöön.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning