MATERIALBANK

Aineiden happamuuden tutkiminen

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Materialets producent
/ producenter:
Kesler Merike, Sarenius Vesa-Matti, Alanen Ville, Mikkola Hanna-Kaisa, Jauhiainen Kaisa
Adress (URL)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/03/opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2009
Beskrivning
Tehtävässä tutkitaan eri aineiden happamuutta, jota kuvataan pH-arvolla. Aineet, joiden pH-arvo on alle 7, ovat happamia. Emäksisiä ovat sellaiset aineet,
joiden pH-arvo on yli 7. Tarvikkeet: lasi- / muovipurkkeja tai kuoppalevy, lusikoita tai pipettejä; pH-paperia, punakaalimehua tai muuta indikaattoria; tutkittavia aineita: etikkaa, ruokasoodaa, maitoa, virvoitusjuomaa, sitruunan mehua, sokeria, pesuainetta, ym. (Lähde: Luonnon-tiedekerhon ABC-vihkonen vetäjille. 2002.)
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning