MATERIALBANK

Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Materialets producent
/ producenter:
Sunikka Johanna, Luomi Annukka, Lembidakis Katja, Markkula Teea, Rantalainen Sinikka
Adress (URL)
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf
Se materialet   6
Utgivningsår
2010
Beskrivning
Oppaaseen on koottu tietoa ja käytännön vinkkejä luonto- ja ympäristökasvatuksen toteuttamiseksi varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning