MATERIALBANK

Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Materialets producent
/ producenter:
Grönholm Inari, Piironen Liisa, Tarjanne Liisa
Adress (URL)
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-content/uploads/2015/09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf
Se materialet  
Bilagor

Ruotsinkielinen versio

Utgivningsår
2010
Beskrivning
Kulttuuripolku-oppaan tarkoituksena on tukea opettajan työtä kulttuuriympäristökasvatuksessa. Inkoon kulttuuriympäristössä seikkailevalla polulla tutustutaan omaan elinympäristöön, sen kansanperinteeseen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin ja maisemiin. Oman lähiympäristön tuntemus tukee lasten ja nuorten ympäristösuhteen ja kulttuuri-identiteetin muotoutumista. Oppimisympäristönä on oppilaan oma kotiseutu. Opas sisältää tehtäviä, joista osa soveltuu ennakkotehtäviksi ja osa itse kierroksen jälkeen tehtäviksi.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Nyland
Inkoo
Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning