MATERIALBANK

Kunnon kulttuuriympäristöt

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Adress (URL)
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/wp-content/uploads/2015/04/Kunnon_kulttuuriymparistot.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2012
Beskrivning
Kulttuuriympäristö kätkössä & Kulttuuriympäristö uusin silmin

Kulttuuriympäristö uusin silmin -osion tehtävissä harjoitellaan eri aistien käyttämistä, yksityiskohtien ja kokonaisuuksien havainnointia, saadaan uutta tietoa lähiseudun liikunta- ja urheiluympäristöistä sekä tehdään omannäköinen liikunta- ja urheiluympäristöihin liittyvä teos. Osio koostuu kolmesta tehtäväkokonaisuudesta (A, B, C), joita voi myös yhdistellä. Näkökulmaa muuttamalla tehtäväkokonaisuudet sopivat eri oppiaineiden opetukseen. Materiaali soveltuu käytettäväksi perusopetuksessa ja tehtävien vaikeusastetta voi myös muuttaa eri ikäisille sopivaksi.

Kulttuuriympäristö kätkössä -osiossa kulttuuriympäristöä havainnoidaan geokätköilyn avulla. Geokätköily tarjoaa haasteita ja ongelmia oppijoiden ratkaistavaksi ja aktivoi omatoimiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Geokätköily kehittää kulttuuriympäristön lukutaitoa sekä edistää suhteen muodostumista lähellä olevaan kulttuuriympäristöön. Osio koostuu kolmesta tehtäväkokonaisuudesta (A, B,
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning