MATERIALBANK

Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Metsähallituksen luontopalvelut
Materialets producent
/ producenter:
Nykänen Riitta, Pulkkinen Eeva, Pulkkinen Anna, Travkina Galina, Ipatova Valentina, Tarkhova Nina
Adress (URL)
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf
Se materialet   1
Bilagor

Venäjänkielinen versio

Utgivningsår
2013
Beskrivning
Hyväksi havaittua -aineisto ja sen sisältämät leikit sekä harjoitukset on koottu Fennoskandian vihreän vyöhykkeen luonnonsuojelualueiden ja eräiden Baltian ympäristökasvatuksen toimijoiden parhaista opastus- ja opetusmateriaaleista. Lisäksi aineistoon on koottu hyödyllistä tietoa ja työvälineitä erilaisten vierailuohjelmien, leirikoulujen ym. ohjelmien suunnitteluun. Aineisto soveltuu myös moniin luontomatkailun tarpeisiin. Painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Aineisto on jaoteltu aihepiireittäin: luonnon monimuotoisuus, luonnon toiminta ja ihmisen ja luonnon suhde.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning