MATERIALBANK

Seitsemisen saloille - Opettajan opas

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Metsähallituksen luontopalvelut
Materialets producent
/ producenter:
Keskinen Anssi, Paavola Sirkku, Peltonen Tuula, Pilke Elina, Tuormaa Milla, Nieminen Timo, Saarinen Pauliina
Adress (URL)
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2011
Beskrivning
Seitsemisen saloille -materiaali on tehty Seitsemisen kansallispuistoon retkelle tulevia opettajia, kasvattajia ja muita lapsiryhmien ohjaajia varten. Materiaali auttaa suunnittelemaan monipuolisia luontoretkiä Seitsemiseen. Julkaisussa on esitelty mm. Seitsemisen aluetta, sen luontoa, ihmisen alueelle jättämiä jälkiä sekä luontokeskuksen tomintaa. Lisäksi se sisältää teoriaa ympäristökasvatuksesta ja käytännön vinkkejä sekä tehtäviä sen toteuttamiseen.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Birkaland
Seitsemisen kansallispuisto
Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning