MATERIALBANK

Aistien ruokamaailmaan! -opas kerhonohjaajalle

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Kehittämiskeskus Opinkirjo ry
Materialets producent
/ producenter:
Mikkola Hanna-Kaisa
Adress (URL)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/aistien_ruokamaailmaan_opas_kerhonohaajalle.pdf
Se materialet  
Bilagor

Aistien ruokamaailmaan -oppaan tehtäväohjeet oppilaille

Ruotsinkielinen versio opaasta

Utgivningsår
2010
Beskrivning
Aistien ruokamaailmaan! -kerhonohjaajan opas sisältää harjoituksia 13 kerhokerralle, joiden kesto on noin 90 minuuttia ja se pohjautuu Sapere-menetelmän mukaisiin aistiharjoitustehtäviin. Oppaan harjoitusten avulla oppilaat matkaavat ruoan maailmaan katsellen, haistellen, kuunnellen, tunnustellen, maistellen, tutkien, kokeillen ja itseään ilmaisten. Tavoitteena on, että lapsi omaksuu monipuolisen ruokavalion ja kasvaa rohkeaksi, itseään ilmaisevaksi ja tietoiseksi kuluttajaksi. Tehtäviä voi mukauttaa ikäryhmän mukaan.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning