MATERIALBANK

Metsävisa

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen Metsäyhdistys ry
Adress (URL)
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/
Se materialet   1
Bilagor

Skogsnöten-tävlingsblanketter

Utgivningsår
2015
Beskrivning
Metsävisan kysymyslomakkeet ja oikeat vastaukset vuodelta 2000 lähtien. Metsävisa on Suomen Metsäyhdistyksen sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton järjestämä valtakunnallinen metsätietokilpailu 7.-9. luokkalaisille.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning