MATERIALBANK

Keke koulussa-esite

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Materialets producent
/ producenter:
Luomi Annukka, Paananen Johanna, Viberg Katja, Virta Laura
Adress (URL)
http://www.4v.fi/files/2189/keke-ohjelma_esite.pdf
Se materialet  
Bilagor

Ruotsinkielinen esite

Utgivningsår
2010
Beskrivning
Kahdenksansivuinen Keke koulussa -esite, jossa käydään lyhyesti läpi koulun kestävän kehityksen ohjelman sisältöä. Kestävän kehityksen ohjelma on työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppiminen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi koulun toimintaa ja arkea. Esitteessä kerrotaan, miten koko kouluyhteisö voi osallistua ohjelman rakentamiseen.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning