MATERIALBANK

Keke päiväkodissa-sivusto

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Materialets producent
/ producenter:
Luomi Annukka, Paananen Johanna, Viberg Katja,Virta Laura
Adress (URL)
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf
Se materialet   1
Bilagor

Ruotsinkielinen sivusto

Englanninkielinen sivusto

Utgivningsår
2010
Beskrivning
Keke päiväkodissa - sivustolta löydät Keke päiväkodissa-oppaan, joka kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti päiväkodin kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, lasten osallistumisesta ja kestävän kehityksen huomioimisesta kasvatustyössä. Nettisivustolta löydät myös 8-sivuisen esitteen, tulostettavia mallilomakkeita, koulutuspaketin sekä kalenterin päiväkodin keke-työn tueksi.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning