MATERIALBANK

Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Materialets producent
/ producenter:
Luomi Annukka, Paananen Johanna, Viberg Katja, Virta Laura
Adress (URL)
http://www.4v.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf
Se materialet   2
Bilagor

Ruotsinkielinen opas

Utgivningsår
2010
Beskrivning
Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti päiväkodin kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, lasten osallistumisesta ja kestävän kehityksen huomioimisesta kasvatustyössä. Oppaan lopusta löytyy myös kartoituslomakkeita kestävän kehityksen eri osa-alueiden suunnitteluun ja arvioimiseen päiväkodissa.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning