MATERIALBANK

Ett kemikaliesmart hem

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Finlandssvenska Marthaförbund r.f.
Adress (URL)
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/kemikaliesmarth_hem_webb
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
En guide för alla om hur man skapar ett kemikaliesmart hem. Materialet har producerats av Finlands svenska Marthaförbund inom projektet Giftfritt dagis. Projektets syfte är att minska på skadliga ämnen i daghemmen och skapa en tryggare vardag för barnen. Projektet har fått finansiering av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning