MATERIALBANK

Upptäck Östersjön!

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Finlandssvenska Marthaförbund r.f.
Ungmartha
Adress (URL)
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/upptack_ostersjon
Se materialet  
Utgivningsår
2021
Beskrivning
Dyk med oss under ytan och bekanta dig med spännande djur, färggranna naturtyper och konkreta tips på vad du kan göra för att Östersjön ska bli ett välmående hav igen. Vi kan alla hjälpas åt! Broschyren har producerats i samarbete mellan Ungmartha, Finlands svenska Marthaförbunds Östersjöprojekt Östersjön 2.0 (finansierat av Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder och August Ludwig Hartwalls Stiftelse) och Tvärminne zoologiska station och projektet Baltic Window (finansierat av Svenska kulturfonden och Brita Maria Renlunds stiftelse). Text: Roosa Mikkola Foto: Mats Westerbom, Tvärminne zoologiska station Illustrationer: Erik Lindroos Formgivning: Magnus Lindström Receptfoto: Karin Lindroos
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning