MATERIALBANK

Ursan esitelmät

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
Adress (URL)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ9sWJjR_MfHhd91n028rbVlGVNkmTU3r
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Kaikki Tähtitieteellinen yhdistys Ursan järjestämät yleisöesitelmät syksystä 2016 lähtien. Esitelmät ovat suomenkielisiä, ne kestävät noin tunnin, ja esitelmöijät ovat pääasiassa suomalaisia tutkijoita.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning