MATERIALBANK

Huoli puoliksi

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Luonto ja Tunteet -hanke
Lasten ja nuorten taidekeskus / Villa Arttu
Materialets producent
/ producenter:
Laaksonen Nina, Koivula Leena
Adress (URL)
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/
Se materialet   1
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Tehtävässä opitaan kuvanlukutaitoa sekä kuvien tulkintaa. Ympäristöhuoli-kuvat toimivat myös oman identiteetin rakentajina. Oppilas ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksiä omassa ympäristössään sekä globaalissa maailmassa. Työskentelyn tarkoituksena on keventää mielen käsiteltävänä olevaa taakkaa ja vahvistaa psyykkistä kestävyyttä.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning