MATERIALBANK

Vaikuttajat

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Luonto ja Tunteet -hanke
Materialets producent
/ producenter:
Koivula Leena, Tekla Tierala, Meeri Savolainen, Satu Leinonen, Nina Laaksonen
Adress (URL)
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Tavoite on keventää opiskelijoiden ympäristöhuolta ja vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa. Opiskelijat tutustuvat inspiroiviin henkilötarinoihin oman oppiaineensa näkökulmasta. Oppitunnin aluksi tehdään harjoitus, joka vahvistaa luottamusta omiin kykyihin.

Materiaali on helposti sovellettavissa oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.

Oppiainekohtaiset tavoitteet esitellään Open ohjeissa, joka löytyy omana pdf-tiedostona sivulta.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning