MATERIALBANK

Ongelmista ratkaisuihin

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Luonto ja Tunteet -hanke
Materialets producent
/ producenter:
Koivula Leena
Adress (URL)
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Tehtävä voimistaa ratkaisukeskeistä ja aktiivista lähestymistapaa ekologisessa kriisissä. Osallistujat tutustuvat toivoa tuoviin uutisiin ja vahvistavat kykyään keskittää huomio mahdollisuuksiin ongelmien sijaan.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning