MATERIALBANK

Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Luonto ja Tunteet -hanke
Materialets producent
/ producenter:
Koivula Leena
Adress (URL)
https://www.luontojatunteet.fi/
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Testaa luontosuhteesi! -testiä voi hyödyntää ersimerkiksi oppitunnin aluksi orientaationa aiheeseen tai oppitunnin lopuksi kevennyksenä. Testi soveltuu myös käytettäväksi yhteisen keskustelun pohjana. Testin kysymykset herättelevät pohtimaan, millainen on oma suhde luontoon ja mahdollisesti myös sitä, millainen sen haluaisi olevan.

Testi soveltuu kaikille ikäryhmille lapsista aikuisiin. Osallistujilla olisi hyvä olla oma puhelin ja netti käytössä. Testi löytyy luontojatunteet.fi etusivulta.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning