MATERIALBANK

Jäikö ruokaa? –juliste ja pöytäkolmio

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Ekokumppanit Oy / Ympäristötietokeskus Moreenia
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Adress (URL)
https://ekokumppanit.fi/kampanjat/ruokajate/
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Sivuilta voit ladata Jäikö Ruokaa? -julisteet ja pöytäkolmiot. Sivuilta löytyy aamunavaus kouluille, kampanja-juliste painokelpoisena versiona sekä pöytäkolmio painovalmiina.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning