MATERIALBANK

Mobilitetsguide för vår familj - Information och sysselsättning för barn och vuxna

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
HSL - Helsingin seudun liikenne
Adress (URL)
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/meidan_perheen_liikkumisopas.pdf
Se materialet  
Bilagor

Ruotsinkielinen versio: Mobilitetsguide för vår familj - Information och sysselsättning för barn och vuxna

Utgivningsår
2016
Beskrivning
Hur vi tar oss från ett ställe till ett annat har en stor betydelse för miljön, hälsan och säkerheten. Att gå till fots, cykla och åka kollektivt är kloka transportsätt, men man kan också använda bilen på ett vettigt sätt. När man lär sig hållbara och trygga sätt att röra sig på redan som liten har man hela livet på sig att påverka hälsan och miljön positivt. Denna guide ger råd och tips för hur man rör sig med små barn. I guiden hittar du praktiska tips för hur man rör sig med barn i olika ålder samt allmän information om kollektivtrafik. Förhoppningsvis får ni också glädje av pysseluppgifterna. Trevlig resa!
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning