MATERIALBANK

Min pappa fiskar för framtiden

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Marine Stewardship Council, MSC
Adress (URL)
https://www.msc.org/se/skola
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
MSCs undervisningsmaterial är byggt runt en interaktiv hemsida och en kortfilm, "Min pappa fiskaren". Här får eleverna undersöka hur viktigt havet och fiske är för oss människor och vad vi kan göra för att skydda det. Övningarna är kopplade till läroplanen och är anknutna till de Globala målen för hållbar utveckling. Materialet består av lärarhandledda lektionsserier för naturvetenskapliga ämnen med presentationer, lekar och diskussionsunderlag så att eleverna får reflektera över vad hållbarhet innebär genom att gå på djupet om hållbart fiske.

Paketet kan användas i sin helhet eller som enstaka lektioner och övningar. Det är helt gratis att ladda ned.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning