MATERIALBANK

Bingo med vinterfåglar

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Natur och Miljö
Adress (URL)
https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/material-for-pedagoger/plocka-med-dig-en-ide/vinterfaglar/
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
På vintern finns det inte lika många fåglar i naturen som på sommaren då många har flyttat söderut. Vintern är alltså en utmärkt årstid att bekanta sig med de arter som stannat!

Använd listan för att hålla reda på vilka arter du sett och lärt dig samt när du såg dem första gången.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning