MATERIALBANK

Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Adress (URL)
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Toivoa ja toimintaa -hankkeessa kannustamme kouluja erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoihin. Tarkoituksena on, että nuoret voisivat päästä koulussa harjoittelemaan käytännössä erilaisia vaikuttamisen muotoja valitsemansa ongelman ratkaisemiseksi.

Tarjoamme tällä sivustolla tietoa kouluun sopivista, puoluepoliittisesti sitoutumattomista, yhteiskunnallisista vaikuttamistavoista sekä ohjeita niiden toteuttamiseen kouluympäristössä eri ikäisten oppijoiden kanssa. Lisäksi sivustolta löytyy esimerkkejä suomalaisissa kouluissa jo toteutetuista kestävään kehitykseen liittyvistä vaikuttamistoimista.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning