MATERIALBANK

Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Adress (URL)
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Kestävän kehityksen kysymykset liittyvät ihmisten arkeen: asumiseen, liikkumiseen, ruokaan, kuluttamiseen ja ihmissuhteisiin eri puolella maailmaa. Tälle sivulle on kerätty kokoelma erilaisia kuvia, joihin kestävän kehityksen kysymykset liittyvät tavalla tai toisella. Voit hyödyntää kuvagalleriaa valitsemallasi tavalla, esimerkiksi gallerian alta löytyvässä tehtävässä. Sivulta löytyvä videoklippi sopii tehtävälle erinomaiseksi johdannoksi!
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning