MATERIALBANK

Miten kohdata ympäristötunteet itsessäni ja nuorissa? – itseopiskelumateriaali kasvattajille

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Materialets producent
/ producenter:
Pihkala, Panu & Sipari, Pinja
Adress (URL)
https://toivoajatoimintaa.fi/miten-kohdata-ymparistotunteet-itsessani-ja-nuorissa-itseopiskelumateriaali-kasvattajille/
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Biologian ja maantieteen opettajien liiton Toivoa ja toimintaa -hankkeessa on tuotettu iso määrä ympäristötunteisiin liittyvää materiaalia. Tälle sivulle kokosimme materiaaleista itseopiskeluun soveltuvan paketin. Mukana on myös muiden tahojen kuin BMOL ry:n tuottamia hyviä materiaaleja.

Paketti sisältää luettavaa, katseltavaa, kuunneltavaa ja tehtävää. Monia materiaaleista voit käyttää myös suoraan nuorten kanssa toimiessasi. Materiaalien läpikäymiseen ja tehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa 4-5 tuntia, mielellään muutamaan osaan jaettuna, jotta ajatuksesi ehtivät muhia ja kehittyä rauhassa.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning