MATERIALBANK

Har du gröna fingrar? - Skolträdgård för lågstadiebarn

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Sagalundin museo ja lastenkulttuurikeskus
Materialets producent
/ producenter:
Kamara Anna, Tiainen Kristiina
Adress (URL)
https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2016/04/Sagalund-Menetelmaopas-suomi.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2016
Beskrivning
Hur man får gröna fingrarna är det buskap som metodboken vill sprida.
Odling är en verksamhet som alla kan syssla med och man lär sig bäst genom att göra själv. Guiden är ämnad för aktörer som sysslar med lågstadiebarns uppfostran. Utöver odlingstips hittar man tips till miljöfostran. Det finn även en försommarens tidsresa, som utnyttjar trädgårdslandet. Guiden avslutas med ett pedagogiskt traditionsavsnitt som berättar om hur man firat årets högtider.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning