MATERIALBANK

Ympäristökasvatus - Kestävän tulevaisuuden käsikirja

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Essi Aarnio-Linnanvuori
Materialets producent
/ producenter:
Cantell, Hannele, Aarnio-Linnanvuori, Essi ja Tani, Sirpa
Adress (URL)
https://www.ps-kustannus.fi/Hannele-Cantell/Ympäristökasvatus.html
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Ympäristökasvatus — Kestävän tulevaisuuden käsikirja käsittelee ympäristökasvatuksen perusteita. Tarkastelussa ovat niin ympäristöön liittyvien asenteiden ja arvojen muodostuminen kuin osallisuus ja toiminta ympäristön puolesta.

Kirja on perusteos jokaiselle opettajalle, opettajaopiskelijalle ja kasvattajalle. Kirjan avulla lukija saa haltuunsa alan peruskäsitteet ja pääsee pohtimaan kestävän tulevaisuuden erilaisia näkökulmia ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är avgiftsbelagt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning