MATERIALBANK

Finna Klassrum Skogen och människan

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Lusto - Suomen Metsämuseo ja metsätietokeskus
Materialets producent
/ producenter:
Juva Tuomas, Kotivirta Sari, Paajanen Katri, Ronkanen Päivi
Adress (URL)
https://www.finna.fi/Content/metsa-ihminen
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Finna klassrums Skogen och männsikan helheten presenterar finländarnas kulturarv i anslutning till skogarna, vilket har uppstått genom växelverkan mellan skog och människa.

Helheten består av fyra materialpaket:
Min relation till skogen - historia, hälsokunskap, geografi, livsåskådningskunskap, omgivningslära
Skogens gåvor - bildkonst, biologi, historia, huslig ekonomi, omgivningslära
Slöjdmetoder med anknytning till skogen: näverarbeten och täljning - bildkonst, historia, slöjd
Mekaniseringen av skogsarbetet - historia, samhällslära
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning