MATERIALBANK

En liten guide om att rädda världen

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Natur och Miljö
Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm r.f.
Materialets producent
/ producenter:
Kåll-Fröjdö, Sara
Adress (URL)
https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/material-for-pedagoger/lasvart/omstallning-for-barn/
Se materialet  
Utgivningsår
2019
Beskrivning
Omställning betyder att tillsammans arbeta för en hållbar framtid och söka lokala lösningar på globala problem. Inre omställning innebär att personliga värden och värderingar stöder ett gott och hållbart liv och på så vis en hållbar framtid. Det handlar om att tillsammans hitta mindre och större lösningar för en tryggare och hållbarare värld för våra barn.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Den här boken är tänkt att motivera och inspirera er att rädda världen just hemma hos er, i er lilla del av den. Här finns utmaningar och saker ni kan göra tillsammans, bakgrundsinformation och tips på temahelheter för er som arbetar som pedagoger. Boken kan lika gärna användas hemma, i daghem, förskola eller nybörjarundervisning.

Guiden är riktad till den vuxna läsaren, men innehåller utskrivbara element som kan läsas och användas direkt av barn. Vad sägs om en utmaning i naturupplevelser, en instruktion för att bygga ett enkelt insektshotell eller bo för humlor och andra enkla naturpyssel att göra under var
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning