MATERIALBANK

The Bergö Skills

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Natur och Miljö
Bergö öråd
Materialets producent
/ producenter:
Berg Ida
Adress (URL)
https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/material-for-pedagoger/pedagogiska-publikationer/the-bergo-skills/
Se materialet   1
Bilagor

Bergö karta

Dialektord

Bildinstruktioner för knopar

Artkort bär

Fågelbingo

Utgivningsår
2020
Beskrivning
För att klara sig i skärgården (skären) behövs vissa färdigheter. I det här programmet
så får ni prova på fem olika Bergö skills. Klarar ni av dem så har ni bra förutsättningar
för att kunna bli skärgårdsbo! Samtidigt så får ni lära er några saker om Bergös historia
och naturen ute i Kvarkens skärgård. Uppdragen är både sådana där man gör saker
själv och sådana där ni måste hjälpas åt och samarbeta för att klara er!

Nyckelord: rep, knop, farled, lots, artkännedom, bär, havsörn, kreativitet, dialekt, fåglar.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.

Materialets
tillämpningsområde
Österbotten
Bergö
Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning