MATERIALBANK

Fisk - tematisk undervisning i blå miljöer

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Natur och Miljö
Luonnonvarakeskus
Materialets producent
/ producenter:
Kåll-Fröjdö Sara, Smeds Pia
Adress (URL)
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/546158
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Fisk. Tematisk uteundervisning i blå miljöer - en lärarhandledning ska hjälpa dig som pedagog att arbeta kring temat fisk. Här hittar du lätt och inspirerande för dig och dina elever, fastän ni inte känner till så mycket om fisk på förhand. Materialet passar bäst för undervisning i åk 4-7, men kan anpassas till andra åldersgrupper vid behov.

I denna lärarhandledning finns fakta i lättillgänglig form. Vi har fokuserat på förhållandena i regionen Kvarkenområdet, Bottenhavets och Bottenvikens kusttrakter och de vattendrag som rinner ut i brackvattenshavet.

Fiskens inre liv, företagsfostran, hållbar utveckling, glosjöar som livsmiljö och fiskbullar stekta på stekhäll över öppen eld – här finns en mängd spännande och intressanta möjligheter till upplevelsebaserat, kollaborativt lärande i blå miljöer, samt fördjupning i klassrummet som efterarbete.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Österbotten
Kvarkenområdet, Bottenhavets och Bottenvikens kusttrakter
Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning