MATERIALBANK

40 tips för en hållbar livsstil

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Ungmartha
Adress (URL)
https://issuu.com/marthaforbundet/docs/martha_40tips-esite_sivuttain
Se materialet  
Utgivningsår
2013
Beskrivning
Broschyren 40 tips för en hållbar livsstil tar upp teman som mat, shopping, pengar, kemikalier med mera. Vi utgår från praktiska tips som skall vara lätta att tillämpa i
vardagen.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning