MATERIALBANK

45 praktiska tips för en hållbar livsstil i videofirmat

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Ungmartha
Adress (URL)
https://www.youtube.com/channel/UCCq-1yZ-d6Q7BVknQAZ_Z0A/playlists
Se materialet  
Utgivningsår
2018
Beskrivning
Ungmartha har publicerat en videoserie med 45 praktiska tips för barn och ungdomar. Tipsen är lätta att tillämpa i vardagen och således bidrar de till en hållbar livsstil. Vi tar upp teman som hälsosam kost och näring, vikten av motion, sömn och en regelbunden dagsrytm, städ- och byktips, hur man kan spara även om inkomsterna är små, hur man kan ta till vara naturens tillgångar med mera.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning