MATERIALBANK

Recept på fröbomb för en blomsterbuffé

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Natur och Miljö
Materialets producent
/ producenter:
Sten Emma
Adress (URL)
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1646/forbomb_natur_och_miljo.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2020
Beskrivning
Skapa en läcker blomsterbuffé i trädården eller på balkongen. Ladda ner receptet för en aptitväckande fröbomb
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning